CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

Quy định này về “Tuyên bố từ chối trách nhiệm và bảo đảm” (sau đây gọi là Quy định) là Quy định chính thức của dịch vụ Internet zaimoboz.com (sau đây gọi là Dịch vụ), cung cấp các dịch vụ thông tin có sẵn cho người sử dụng Dịch vụ ( sau đây được gọi là Người dùng) tại thời điểm sử dụng Dịch vụ. Quy chế này điều chỉnh phạm vi trách nhiệm và các đảm bảo do Ban quản lý dịch vụ cung cấp trong quá trình Người dùng sử dụng chức năng của mình. Khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng thể hiện sự đồng ý của mình đối với tài liệu này và các điều kiện đã thiết lập, đồng thời chấp nhận trách nhiệm có thể được giao cho mình như một phần của việc sử dụng Dịch vụ. Cơ quan quản lý ZaimOboz đã xác định các điều khoản và định mức sau đây điều chỉnh việc sử dụng, cũng như số lượng trách nhiệm bổ sung của Người dùng và Quản trị viên của mình:

 

 • Dịch vụ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính, thiết bị di động của Người dùng, bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào khác gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, có sẵn thông qua các siêu liên kết được đăng trên các trang của trang web, của cả Người dùng và bên thứ ba.
 • Việc chuyển đổi sang các trang web của bên thứ ba, cài đặt chương trình và đặt hàng dịch vụ của bên thứ ba do Người dùng tự chịu rủi ro.
 • Dịch vụ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào đối với thiệt hại gây ra cho Người dùng do tương tác với quảng cáo được đăng trên các trang của Dịch vụ, nếu nó có sẵn trên các trang của Dịch vụ.
 • Dịch vụ không chịu trách nhiệm về tính an toàn và chính xác của dữ liệu và thông tin được Người dùng truyền đi.
 • Dịch vụ không chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung (bao gồm cả bình luận, tin nhắn) do Người dùng cung cấp.
 • Dịch vụ không đảm bảo rằng phần mềm, máy chủ và mạng máy tính mà Dịch vụ sử dụng không có lỗi và phần mềm độc hại.
 • Dịch vụ không chịu trách nhiệm nếu việc sử dụng dẫn đến mất dữ liệu hoặc hư hỏng thiết bị.
 • Dịch vụ không chịu trách nhiệm về các lỗi và gián đoạn có thể xảy ra trong hoạt động của Dịch vụ và việc mất thông tin do chúng gây ra.
 • Bất kỳ nhãn hiệu, dấu hiệu và tên của hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, quyền thiết kế (hình ảnh), bản quyền và các quyền liên quan được Người dùng đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn trên các trang của Dịch vụ đều thuộc về Người dùng đó hoặc phải được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.
 • Ban quản trị dịch vụ không chịu trách nhiệm về việc Người sử dụng vi phạm lợi ích và quyền hợp pháp của bên thứ ba, nhưng bằng mọi cách có thể góp phần giải quyết các tranh chấp đã phát sinh.
 • Việc không hành động đối với Dịch vụ trong trường hợp Người dùng hoặc một nhóm Người dùng vi phạm các quy tắc sử dụng Dịch vụ hoặc các thành phần của Dịch vụ không tước quyền của Dịch vụ để thực hiện các hành động thích hợp để bảo vệ lợi ích của Dịch vụ hoặc Người dùng sau.
 • Trong mọi trường hợp, Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm cả lợi nhuận bị mất hoặc dữ liệu bị mất, thiệt hại về tính mạng và sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc uy tín kinh doanh do việc sử dụng Dịch vụ, nội dung của Dịch vụ hoặc các tài liệu khác, mà Người dùng hoặc những người khác đã có quyền truy cập bằng cách sử dụng Dịch vụ, ngay cả khi Dịch vụ đã cảnh báo hoặc chỉ ra khả năng gây hại đó.
 • Dịch vụ không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ chưa được thống nhất giữa Người dùng và Dịch vụ.
 • Dịch vụ không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh giữa Người dùng và bên thứ ba. Dịch vụ không chịu trách nhiệm về những tổn thất và tổn hại gây ra cho Người dùng do sử dụng Dịch vụ, các dịch vụ do Dịch vụ cung cấp.

 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

 

 

 • Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở «nguyên trạng», tức là không có đảm bảo về chất lượng và tính phù hợp của Dịch vụ cho bất kỳ mục đích rõ ràng hoặc ngụ ý nào.
 • Dịch vụ không đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động liên tục và không có lỗi. Dịch vụ có quyền (và đây là điều kiện thiết yếu để cung cấp dịch vụ) mà không cần đưa ra lý do từ chối quyền truy cập Dịch vụ cho tất cả Người dùng hoặc bất kỳ người nào trong số họ tạm thời hoặc vĩnh viễn, xóa bất kỳ thông tin nào hoặc bất kỳ nội dung, dữ liệu và thông tin nào đã đăng bởi Người dùng trên các trang của trang web.
 • Dịch vụ không đảm bảo tính an toàn của nội dung được Người dùng đăng trên các trang của Dịch vụ, do đó, nếu Người dùng muốn lưu bất kỳ nội dung nào được đăng trong Dịch vụ, Người dùng phải sử dụng các cách khác để lưu thông tin cần thiết. Người dùng thừa nhận rằng anh ta tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.
 • Dịch vụ không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào được Người dùng tải lên trong Dịch vụ sẽ đáp ứng các tiêu chí về độ tin cậy, chính xác và phù hợp.
 • Dịch vụ không đảm bảo rằng thông tin được đăng bởi Người dùng khác không thể gây tổn hại đến đạo đức của Người dùng, tổn hại đến sức khỏe hoặc tổn thất.
 • Dịch vụ có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho Người dùng bất kỳ lúc nào mà không cần giải thích.
 • Dịch vụ không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, liên quan, vô hại và độ tin cậy của thông tin, dữ liệu được đăng trên các tài nguyên Internet của bên thứ ba. Khi nhấp vào các liên kết này, Người dùng biết rằng anh ta chỉ hành động với nguy cơ và rủi ro của riêng mình.

 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

 

 

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Dịch vụ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, lợi nhuận bị mất, thiệt hại về mặt đạo đức mà Người dùng phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc không thể sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở , kết nối với:

 

 • Việc Người dùng đăng tin nhắn, nhận xét, nội dung, dữ liệu cá nhân hoặc liên kết đến tài nguyên Internet của bên thứ ba vi phạm các yêu cầu của luật hiện hành và / hoặc quyền của bên thứ ba.
 • Tiêu thụ thông tin không đáng tin cậy và / hoặc không liên quan và / hoặc gây tổn hại về mặt đạo đức và / hoặc thông tin khác trái với luật hiện hành được đăng bởi Người dùng khác.
 • Người dùng mất bất kỳ thông tin nào được sử dụng trong Dịch vụ.
 • Việc Người sử dụng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba.

 

Nếu Người dùng đã vi phạm các tiêu chuẩn của Quy định này hoặc các tài liệu khác của Dịch vụ, Người dùng sẽ hoàn trả đầy đủ cho Dịch vụ cho tất cả các tổn thất gây ra liên quan đến điều này.

 

QUY ĐỊNH THỨC

 

 

Nếu, theo luật hiện hành của Liên bang Nga, bất kỳ điều kiện nào bị tuyên bố là không hợp lệ, các điều kiện còn lại vẫn có hiệu lực đầy đủ.

ZaimOboz có quyền thực hiện các thay đổi đối với nội dung của Quy định này, thông báo cho Người dùng về điều đó bằng cách xuất bản phiên bản mới của Quy định trên Internet tại địa chỉ này. Người sử dụng có nghĩa vụ theo dõi thường xuyên các thay đổi được thực hiện đối với Quy chế này.

Nếu Người dùng không đồng ý với phiên bản mới của Quy định này, Người dùng có nghĩa vụ ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Nếu sau khi phiên bản Quy định mới có hiệu lực, Người dùng vẫn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, thì Người dùng xác nhận hoàn toàn đồng ý của mình với phiên bản mới của Quy định.

 

E-mail cho các thắc mắc: fedoruk2010@gmail.com

0 0 giọng nói
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Bài đánh giá được nhúng
Xem tất cả các bình luận
0
Chúng tôi yêu thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x