Această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) se aplică tuturor informațiilor care pot fi colectate despre dvs. de către site-ul web ZaimOboz („ZaimOboz”), care se află sub domeniul https://zaimoboz.com/ și subdomeniile sale, atunci când utilizați acest site web (și subdomeniile sale), aplicațiile și produsele sale.

 

1 Definiții

 

1.1 În prezenta politică de confidențialitate sunt utilizați următorii termeni:

1.1.1. „Administrația site-ului” (denumită în continuare „Administrație”) – angajații autorizați pentru administrarea site-ului ZaimOboz care organizează și/sau efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilesc scopul prelucrării datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal prelucrate, activitățile (operațiunile) efectuate cu datele cu caracter personal.

1.1.2. „Date cu caracter personal” – orice informații referitoare direct sau indirect la o persoană fizică identificată sau definită (persoana vizată).

1.1.3 „Prelucrarea datelor cu caracter personal” – orice act (operațiune) sau set de acte (operațiuni) efectuate cu sau fără utilizarea automatizării asupra datelor cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, agregarea, stocarea, perfecționarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (diseminarea, divulgarea), anonimizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” – o cerință obligatorie pentru operator sau altă persoană care are acces la datele cu caracter personal de a împiedica difuzarea acestora fără consimțământul persoanei vizate sau fără existența unui alt temei juridic.

1.1.5. „Site-ul ZaimOboz” înseamnă ansamblul de site-uri web interconectate situate pe Internet la adresa unică (URL): https://zaimoboz.com/, precum și subdomeniile sale.

1.1.6. „Subdomenii” înseamnă paginile sau ansamblul de pagini situate pe domenii de al treilea nivel aparținând site-ului web, precum și alte pagini temporare, în partea de jos a cărora sunt furnizate datele de contact ale administrației.

1.1.5. „Utilizator al site-ului ZaimOboz” (denumit în continuare „Utilizator”) înseamnă o persoană care accesează și utilizează informațiile, materialele și produsele de pe site.

1.1.7. „Cookie” înseamnă un mic fragment de date trimis de un server web și stocat pe computerul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web îl trimite serverului web de fiecare dată când utilizatorul încearcă să deschidă o pagină a site-ului web respectiv.

1.1.8. „Adresa IP” este adresa de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare prin care un utilizator accesează un site web.

 

2. Termeni și condiții generale

 

2.1 Utilizarea site-ului web de către utilizator implică acceptarea prezentei politici de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de prelucrare a datelor personale ale utilizatorului.

2.2 În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii politicii de confidențialitate, utilizatorul ar trebui să înceteze să mai utilizeze site-ul ZaimOboz.

2.3 Prezenta politică de confidențialitate se aplică site-ului web. ZaimOboz nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile web ale terților către care vă puteți conecta de pe site.

2.4 Administrația nu verifică exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizator.

3. Obiectul politicii de confidențialitate

3.1 Prezenta Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației în ceea ce privește nedivulgarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de către Utilizator la cererea Administrației la înregistrarea pe Site sau la abonarea la newsletter-ul prin e-mail.

3.2. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării conform prezentei Politici de confidențialitate sunt furnizate de către utilizator prin completarea formularelor de pe Site și includ următoarele informații

3.2.1. numele, prenumele, patronimicul utilizatorului;

3.2.2. numărul de telefon de contact al utilizatorului;

3.2.3. Adresa de poștă electronică (e-mail); 3.2.4.

3.2.4. locul de reședință al utilizatorului (dacă este cazul).

3.2.5. fotografie (dacă este disponibilă)

3.3 Proiectul protejează datele care sunt transmise în mod automat atunci când se vizitează site-ul:

– Adresa IP;

– informații privind cookie-urile;

– informații despre browser;;.

– orele de acces;

– referrer (adresa paginii anterioare).

 

3.3.1 Dezactivarea modulelor cookie poate împiedica accesul la părți ale site-ului web care necesită autorizare.

3.3.2. Site-ul web colectează statistici privind adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru a preveni, detecta și rezolva problemele tehnice.

3.4 Toate celelalte informații personale care nu sunt enumerate mai sus (istoricul vizitelor, browserele utilizate, sistemele de operare etc.) sunt stocate în siguranță și nu sunt divulgate, cu excepția celor prevăzute la punctul 5.2 din prezenta Politică de confidențialitate.

4. Scopurile colectării datelor cu caracter personal ale utilizatorului

4.1 Administrația poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorului în scopul:

4.1.1. să identifice Utilizatorul înregistrat pe Site în scopul autorizării ulterioare.

4.1.2 Furnizarea accesului Utilizatorului la datele personalizate ale Site-ului.

4.1.3 Stabilirea unei relații de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea Site-ului, gestionarea cererilor și solicitărilor Utilizatorului.

4.1.4 Determinarea locației utilizatorului în scopuri de securitate și de prevenire a fraudelor.

4.1.5 Confirmarea acurateței și a caracterului complet al informațiilor personale furnizate de către utilizator.

4.1.6 Crearea unui cont pentru utilizarea unor părți ale Site-ului, în cazul în care Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru crearea unui cont.

4.1.7. Notificarea utilizatorului prin e-mail.

4.1.8 Să ofere utilizatorului un suport tehnic eficient în cazul în care apar probleme legate de utilizarea site-ului ZaimOboz.

4.1.9 Pentru a furniza oferte speciale, buletine informative și alte informații în numele Site-ului ZaimOboz către Utilizator, cu acordul acestuia.

 

5. Metode și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără limitare în timp, prin orice mijloace legale, inclusiv prin sisteme de informare cu privire la datele cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace de automatizare.

5.2 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către autoritățile de stat autorizate ale Federației Ruse numai pe baza și în modul prevăzut de legislația Federației Ruse.

5.3 În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, administrația are dreptul de a nu informa utilizatorul cu privire la pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

5.4. Administrația va lua măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale Utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, distrugerii, modificării, blocării, copierii, diseminării, precum și împotriva altor acte ilegale ale unor terțe părți.

5.5 Administrația, împreună cu utilizatorul, va lua toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

6. Drepturile și obligațiile părților

 

6.1 Utilizatorul are dreptul la:

6.1.1 alege în mod liber să furnizeze datele sale personale necesare pentru utilizarea site-ului și își dă acordul pentru prelucrarea acestora.

6.1.2. să actualizeze și să completeze informațiile privind datele cu caracter personal furnizate în cazul unor modificări.

6.1.3. Utilizatorul are dreptul de a obține informații de la administrație cu privire la prelucrarea datelor sale personale, cu excepția cazului în care acest drept este restricționat de legislația federală. Utilizatorul are dreptul de a solicita administrației clarificarea datelor sale cu caracter personal, blocarea sau distrugerea acestora în cazul în care datele cu caracter personal sunt incomplete, depășite, inexacte, obținute în mod ilegal sau nu sunt necesare pentru scopul declarat al prelucrării, precum și de a lua măsuri legale pentru a-și proteja drepturile. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să informați administrația la adresa de e-mail furnizată.

6.2 Administrația este obligată să:

6.2.1. să utilizeze informațiile obținute numai în scopurile stabilite în secțiunea 4 din prezenta politică de confidențialitate.

6.2.2. să asigure confidențialitatea informațiilor confidențiale, să nu le divulge fără consimțământul prealabil în scris al utilizatorului și să nu vândă, să schimbe, să publice sau să divulge în alt mod informațiile personale ale utilizatorului, cu excepția celor prevăzute în secțiunea 5.2 din prezenta Politică de confidențialitate. 5.2.2 din prezenta Politică de confidențialitate.

6.2.3 Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea informațiilor personale ale utilizatorului în conformitate cu practicile utilizate în general pentru a proteja astfel de informații în cadrul tranzacțiilor comerciale existente.

6.2.4 Să blocheze datele cu caracter personal referitoare la utilizatorul în cauză din momentul solicitării sau al cererii utilizatorului, a reprezentantului legal al acestuia sau a unui organism autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate, în cazul unor date cu caracter personal inexacte sau al unei încălcări, pe durata verificării.

 

7 Răspunderea părților

7.1. Administrația, care nu și-a îndeplinit obligațiile, va fi răspunzătoare pentru daunele suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația Federației Ruse, cu excepția cazurilor specificate în alin. 5.2 și 7.2 din prezenta Politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau divulgării de informații confidențiale, administrația nu va fi răspunzătoare dacă aceste informații confidențiale

7.2.1. a fost disponibilă publicului înainte de pierderea sau divulgarea acesteia.

7.2.2. a fost primită de la o terță parte înainte de a fi primită de către administrația site-ului web.

7.2.3. acestea au fost divulgate cu acordul utilizatorului.

7.3 Utilizatorul este singurul responsabil pentru respectarea legilor Federației Ruse, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, a legilor privind publicitatea, drepturile de autor și drepturile conexe, precum și protecția mărcilor comerciale și a mărcilor de servicii, inclusiv responsabilitatea deplină pentru conținutul și forma materialelor.

7.4 Utilizatorul recunoaște că toate informațiile (inclusiv, dar fără a se limita la: fișiere de date, text etc.) care pot fi accesate în cadrul site-ului ZaimOboz sunt responsabilitatea persoanei care a furnizat informațiile.

7.5 Utilizatorul este de acord că informațiile furnizate în cadrul site-ului pot face obiectul proprietății intelectuale, ale cărei drepturi sunt protejate și aparțin altor utilizatori, parteneri sau agenți de publicitate care plasează astfel de informații pe site-ul https://zaimoboz.com/ru/.

Utilizatorul nu poate modifica, închiria, da în leasing, împrumuta, vinde, distribui sau crea lucrări derivate pe baza acestor conținuturi (integral sau parțial), cu excepția cazului în care este permis în mod expres în scris de către proprietarii acestor conținuturi în cadrul unui acord separat.

7.6 În ceea ce privește materialele textuale (articole, publicații disponibile în mod liber pentru public pe internet), distribuirea acestora este permisă cu condiția să se furnizeze un link către proiect.

7.7 Administrația nu este răspunzătoare față de utilizator pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de acesta ca urmare a ștergerii, eșecului sau imposibilității de a stoca orice conținut sau alte date de comunicare conținute sau transmise prin intermediul site-ului.

7.8 Administrația nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere directă sau indirectă care rezultă din: utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Site-ul sau serviciile individuale; accesul neautorizat la comunicările Utilizatorului; declarațiile sau comportamentul unor terțe părți pe Site.

7.9 Administrația nu este responsabilă pentru nicio informație postată de către Utilizator pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la: informații cu drepturi de autor, fără permisiunea expresă a proprietarului drepturilor de autor.

 

8. Soluționarea litigiilor

 

8.1 Înainte ca utilizatorul să se adreseze instanței de judecată pentru a soluționa litigiile care decurg din relația dintre el și Administrație, acesta trebuie să depună o acțiune în justiție (ofertă scrisă sau propunere de soluționare voluntară a litigiilor pe cale electronică).

8.2 Destinatarul cererii de despăgubire notifică reclamantului rezultatul cererii de despăgubire în scris sau pe cale electronică în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de despăgubire.

8.3 În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat Curții de Arbitraj de la Moscova.

8.4. Prezenta Politică de confidențialitate și relația dintre Utilizator și Administrație vor fi supuse legilor aplicabile din Federația Rusă. 9. În cazul în care Utilizatorul decide că dorește să ajungă la un acord cu Utilizatorul, acesta poate contacta Utilizatorul.

 

9. Alți termeni și condiții

 

9.1 Administrația își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

9.2 Noua politică de confidențialitate intră în vigoare la data publicării sale pe site-ul ZaimOboz, cu excepția cazului în care noua politică de confidențialitate prevede altfel.

9.3 Orice sugestii sau întrebări referitoare la această politică de confidențialitate trebuie adresate la: [email protected].

9.4 Politica de confidențialitate actuală poate fi găsită la adresa https://zaimoboz.com/ro/politica-de-confidentialitate/.