Această „Renunțare la răspundere și garanții” (denumită în continuare „Renunțare”) este o dispoziție oficială a Serviciului de Internet zaimoboz (denumit în continuare „Serviciul”), care oferă servicii de informare disponibile utilizatorilor Serviciului (denumit în continuare „Utilizatorul”) în momentul utilizării Serviciului. Aceste reguli reglementează sfera de răspundere și garanțiile oferite de administrația serviciului în procesul de utilizare a funcțiilor serviciului de către utilizator. Prin utilizarea serviciului, utilizatorul este de acord cu acest document și cu termenii și condițiile stabilite în acesta și acceptă orice răspundere care poate fi impusă utilizatorului în cursul utilizării serviciului. Administrația a stabilit următorii termeni și condiții care guvernează utilizarea Serviciului, precum și întinderea altor responsabilități ale Utilizatorului și ale Administrației:

– Serviciul nu este răspunzător pentru daunele aduse calculatorului, dispozitivului mobil sau altui hardware sau software al utilizatorului, cauzate de sau legate de utilizarea Serviciului, care este accesibil prin intermediul hyperlink-urilor plasate pe paginile site-ului, fie de către utilizatori, fie de către terțe părți.

– Accesarea site-urilor web ale unor terțe părți, instalarea de software și comandarea de servicii de la terțe părți se face pe riscul propriu al utilizatorului.

– Serviciul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune cauzate utilizatorului ca urmare a interacțiunii cu publicitatea plasată pe site-ul serviciului, dacă este cazul.

– Serviciul nu este responsabil pentru securitatea și acuratețea datelor și informațiilor transmise de către utilizator.

– Serviciul nu este responsabil pentru fiabilitatea conținutului (inclusiv comentarii, mesaje) furnizat de către utilizator.

– Serviciul nu garantează că software-ul, serverele și rețelele de calculatoare utilizate de Serviciu sunt lipsite de bug-uri și malware.

– Serviciul nu este răspunzător în cazul în care utilizarea acestora duce la pierderea de date sau la deteriorarea echipamentului.

– Serviciul nu este răspunzător pentru orice defecțiune sau întrerupere a serviciului și pentru orice pierdere de informații care rezultă din aceasta.

– Toate mărcile comerciale, denumirile și numele de bunuri, servicii și organizații, drepturile de design (imagini), drepturile de autor și drepturile conexe care sunt menționate, utilizate sau citate în cadrul Serviciului de către utilizatori aparțin acestor utilizatori sau trebuie obținute cu acordul titularilor drepturilor de proprietate intelectuală.

– Administrarea serviciului nu este responsabilă pentru nicio încălcare a intereselor legale și a drepturilor terților, dar va contribui la soluționarea oricăror litigii.

– Lipsa de acțiune din partea Serviciului în cazul încălcării regulilor de utilizare a Serviciului sau a componentelor sale de către un utilizator sau un grup de utilizatori nu privează Serviciul de dreptul de a lua ulterior măsurile adecvate pentru a proteja interesele Serviciului sau ale utilizatorilor.

– În nici un caz Serviciul nu va fi răspunzător față de utilizatori sau terți pentru orice daune de orice fel, inclusiv pierderi de profit sau de date, pierderi de viață, de sănătate, de onoare, de demnitate sau de reputație în afaceri, care rezultă din utilizarea Serviciului, din conținutul Serviciului sau din alte materiale accesate de utilizatori sau de alte persoane prin intermediul Serviciului, chiar dacă Serviciul a informat sau a avertizat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

– Serviciul nu este răspunzător pentru obligațiile care nu au fost convenite între utilizator și serviciu.

– Serviciul nu este responsabil pentru obligațiile care apar între utilizatori și terți. Serviciul nu este răspunzător pentru daunele și prejudiciile suferite de utilizator ca urmare a utilizării serviciului (serviciilor) furnizat(e) de către serviciu.

 

RENUNȚAREA LA GARANȚIE

 

– Serviciul este furnizat „așa cum este”, adică fără nicio garanție cu privire la calitatea sau adecvarea Serviciului pentru orice scop expres sau implicit.

– Nu se garantează că Serviciul este neîntrerupt sau lipsit de erori. Serviciul are dreptul (și aceasta este o condiție fundamentală a Serviciului) de a refuza accesul la Serviciu oricărui utilizator sau tuturor utilizatorilor, temporar sau permanent, fără a oferi niciun motiv, de a șterge orice informație sau conținut, date sau informații postate de un utilizator pe paginile acestui site web.

– Serviciul nu garantează securitatea conținutului postat de utilizatori pe Serviciu, astfel încât, dacă un utilizator dorește să salveze orice conținut postat pe Serviciu, acesta ar trebui să utilizeze alte mijloace pentru a salva informațiile necesare. Utilizatorul recunoaște că utilizează serviciul pe propriul risc.

– Serviciul nu garantează că orice informație încărcată de către utilizator prin intermediul serviciului va îndeplini criteriile de fiabilitate, acuratețe și relevanță.

– Serviciul nu garantează că informațiile postate de alți utilizatori nu vor cauza riscuri morale, vătămări corporale sau pierderi.

– Serviciul își rezervă dreptul de a suspenda furnizarea de servicii către utilizatori în orice moment și fără explicații.

– Serviciul nu garantează și nu este responsabil pentru acuratețea, relevanța, siguranța și fiabilitatea informațiilor și datelor publicate pe resursele de internet ale unor terțe părți. Făcând clic pe aceste linkuri, utilizatorul înțelege că acționează exclusiv pe propriul risc.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Serviciul nu va fi răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte, pierderi de profit, daune morale suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea Serviciului sau incapacitatea de a-l utiliza, inclusiv, dar fără a se limita la:

– Utilizatorul publică mesaje, comentarii, conținut, date personale sau link-uri către resurse de internet ale unor terțe părți care încalcă cerințele legislației aplicabile și/sau drepturile unor terțe părți.

– Consumul de informații inexacte și/sau irelevante și/sau dăunătoare din punct de vedere moral și/sau alte informații postate de alți utilizatori, încălcând legislația aplicabilă.

– Pierderea oricăror informații utilizate în cadrul Serviciului.

– neexecutarea sau executarea incompletă a obligațiilor contractuale de către utilizator față de terți.

În cazul în care utilizatorul încalcă prevederile acestor termeni și condiții sau ale altor documente ale site-ului, acesta este obligat să achite serviciului toate daunele aferente în întregime.

 

DISPOZIȚII FINALE

 

În cazul în care oricare dintre termenii și condițiile de utilizare sunt considerate nevalabile în conformitate cu legislația aplicabilă din Republica Cehă, ceilalți termeni și condiții rămân valabili.

LoanOboz își rezervă dreptul de a modifica formularea acestor Termeni și Condiții, informând Utilizatorul prin postarea noii versiuni a Termenilor și Condițiilor pe Internet la următoarea adresă. Utilizatorul este obligat să monitorizeze periodic acești termeni și condiții.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu noua versiune a acestor Termeni și condiții, acesta trebuie să înceteze imediat utilizarea serviciului. În cazul în care utilizatorul continuă să utilizeze serviciul după intrarea în vigoare a noii versiuni a acestor Termeni, utilizatorul confirmă acceptarea deplină a noii versiuni a acestor Termeni.

 

Adresa de e-mail: fedoruk2010@gmail.com