Tato uživatelská smlouva (dále jen „smlouva“) upravuje vztahy mezi vlastníkem ZaimOboz (dále jen „stránky“ nebo „správa“) na jedné straně a uživatelem webových stránek ZaimOboz na straně druhé. Tato stránka není hromadným sdělovacím prostředkem.

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nepoužívejte ZaimOboz.

 

Práva a povinnosti stran

 

Uživatel má právo:

 • vyhledávání informací na webu;
 • přijímat informace z webu;
 • komentovat obsah zveřejněný na webu;
 • kopírovat obsah jiných stránek s uvedením zdroje;
 • požádat vydavatele stránek o potlačení jakýchkoli informací, které byly na stránky odeslány;
 • používat informace z těchto stránek pro osobní, nekomerční účely.

Správa má právo:

 • vytvářet, upravovat a rušit pravidla podle vlastního uvážení a potřeby;
 • omezit přístup k jakýmkoli informacím na webu;
 • vytvářet, upravovat a odstraňovat informace.

Uživatel se zavazuje:

 • chránit osobní údaje před přístupem třetích stran;
 • při kopírování informací z jiných zdrojů uvádět ve svém složení informace o autorovi;
 • nerušit webové stránky ZaimOboz;
 • neprovádět akce, jejichž cílem je uvést ostatní uživatele v omyl;
 • nešířit informace, které obhajují válku, podněcují národnostní, rasovou nebo náboženskou nenávist či nepřátelství, ani žádné jiné informace. Šíření může mít za následek trestní nebo správní odpovědnost;
 • neregistrovat účet jménem jiné osoby nebo místo ní, s výjimkou případů stanovených ruskými právními předpisy;
 • nezveřejňovat reklamní, erotické, pornografické, obscénní nebo urážlivé materiály nebo jakékoli jiné informace, které jsou zakázané nebo v rozporu s právem Ruské federace;
 • nepoužívat žádné skripty (programy) pro automatizované shromažďování dat a/nebo interakci se stránkami a jejich službami.

Správa se zavazuje:

 • udržovat výkonnost stránek, s výjimkou případů, kdy to není možné z důvodů, které jsou mimo kontrolu Správy;

– poskytnout veškeré dostupné informace o uživateli orgánům veřejné moci v případech stanovených zákonem.

Odpovědnost stran

 

 • uživatel nese plnou odpovědnost za informace, které osobně šíří;
 • správa neodpovídá za nesoulad mezi očekávanými a skutečně obdrženými službami;
 • správa nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami;
 • správa nenese žádnou odpovědnost za správnost informací zkopírovaných z jiných zdrojů;
 • v případě vyšší moci (válka, mimořádné události, přírodní katastrofy atd.) správa nezaručuje bezpečnost informací zveřejněných uživatelem, jakož i nepřetržitý provoz informačního zdroje.

Podmínky dohody

 

 • Tato dohoda vstupuje v platnost při jakémkoli použití stránek.
 • Správa si vyhrazuje právo jednostranně změnit tuto smlouvu podle vlastního uvážení.
 • Dohoda pozbývá platnosti okamžikem, kdy se objeví její nové znění.
 • Správa neinformuje uživatele o změnách ve smlouvě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.